Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

 • Maglegårdsskolen
Billedet på sidehoved

Skolestart på Maglegård

Indtryk fra ydersiden

 • Pernille Winther Kruse Lone den 07-03-2017
  Oplæg om skoleparthed for kommende 0. klasse

  I inviteres allerede onsdag den 22. marts 2017 kl. 16.30 – 18.00 til oplæg for forældre om skoleparathed. I, der var til vores orienteringsmøde i november, kender datoen.

  Vi håber, at også de af jer, der ikke har haft lejlighed til at sætte kryds i kalenderen, har mulighed for at prioritere at deltage. Vi glæder os til at hilse på jer her og lægge grunden til et godt samarbejde. (se evt. dias fra info-mødet på vores hjemmeside)

  Venlig hilsen

  Maglegårdsskolen
 • ikon
  Charlotte Røseler Andersen den 17-03-2017
  I løbet af foråret vil alle forældre blive inviteret til Trivselsforældremøde i klasserne/årgangene, hvor børnenes alsidige udvikling og Livsduelighed er i fokus.
  I følge Egmond Fondens seneste undersøgelse (Udarbejdet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) defineres Livsduelighed på følgende måde: Livsduelighed forstås som personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fællesskaber og udvikler sig i mødet med omverdenen.
  Et gensidigt, forpligtende og trygt samarbejde mellem forældre og skole er afgørende for et vellykket skoleforløb. Desuden viser undersøgelser, at et forældresamarbejde baseret på gensidig respekt og tillid, åben og konstruktiv dialog, vil fremme børns trivsel i klassen.
  Jeg har vedhæftet tankevækkende artikel om, hvilken rolle forældre kan spille (Den usynlige elev). Derudover har jeg vedhæftet et dialoghæfte, "Den usynlige klassekammerat - om forældres indflydelse på klassens trivsel.   
 • ikon
  Margit Ambrosius den 28-02-2017
  Sorggrupper for børn i sorg
  Børn, unge og voksne takler sorgen på forskellige måder, og vi reagerer alle forskelligt på den sorg vi oplever. Nogle børn bliver udadreagerende og aggressive, andre bliver indelukkede.

  For at undgå at børnene ikke føler sig ensomme eller alene, skaber sorggrupperne et fællesskab for børn eller unge, så de kan udveksle deres følelser og tanker med hinanden, så de ikke føler sig så alene om deres sorg.

  I en sorggruppe kan barnet få støtte til sat sætte ord på sine tanker og få talt om ens tanker og følelser.

  Læs om gruppen i vedhæftede fil

   

 • Kristian Gomes Bindslev den 05-02-2017

  Det nationale 'Skolevalg 2017' - Maglegårdsskolen i fokus på DR
  Vores 8. og 9. årgange har i løbet af årets første uger arbejdet med skolevalget 2017. Det blev afsluttet ved en stort opsat valghandling torsdag d. 2/2-2017, hvor vores 7. årgang agerede valgtilforordnede. Eleverne har set på mærkesager, undersøgt partier, overværet en partidebat og sidst men ikke mindst sat et kryds ved det parti, som de fandt repræsenterede deres interesser.
  Se indslaget fra DR ultranyt her 
 • Kristian Gomes Bindslev den 26-01-2017


  Rettighedsskole

  Elevrådet var onsdag i uge 4 samlet for, i samarbejde med Unicef, at tage næste gode skridt videre i arbejdet for endnu bedre trivsel på skolen. Med afsæt i vores trivselsplakat og i den internationale børnekonvention vil vi at arbejde videre med børns rettigheder og de deraf afledte pligter overfor fællesskaber. Der kommer til at ske en masse i kommende skoleår, og det kan ende med, at Maglegårdsskolen får Unicefs stempel som 'Rettighedsskole'. Det vigtigste er dog, at vi alle får en masse viden om børns rettigheder her og andre steder i verden. Og, at vi samtidig får sat endnu mere fokus på, hvad der gør, at vi allesammen trives godt på vores skole. Læs evt. mere om Rettighedskoler bag linket.
 • Kristian Gomes Bindslev den 02-12-2016
  Infoaften for forældre til kommende elever
  Vi havde 30/11-2016 informationsaften for forældre til elever ,der skal starte i 0. klasse i 2017, mange forhåbentlig på Maglegårdsskolen. Her er som lovet vores slides fra aftenen.